“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Pomôžte nám pomáhať a darujte 2 % z dane príjmu

Viac informácií tu

Základná škola

Naša základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje chorým a zdravotne oslabeným deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici a v zdravotníckom zariadení. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie detí neustále mení.

Čítaj viac

Smart Girl Ready to Answer Question

Rada školy

Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorej je zriadená.

Smart Girl Ready to Answer Question

Školský klub detí

Hlavnou úlohou ŠKD je poskytovanie výchovy a vzdelávania pre žiakov, zabezpečiť  ich komplexný osobnostný rozvoj, vytvoriť podmienky pre uspokojenie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Principal-message

Pracoviská

Základná škola pri zdavotníckom zariadení Limbová 1 má štyri pracoviská