“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Pracoviská

NÚDCH, ZŠ pri ZZ Limbová 1

UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

UNB, Nemocnica Ružinov

UNB, Nemocnica akademika L. Dérera