“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Aktivity

Keď sú deti v nemocnici, „svet“ musí prísť za nimi.

Naša škola každoročne pripravuje pre svojich žiakov množstvo aktivít, ktoré pozitívne vplývajú na ich osobnostný rozvoj, obohacujú ich, prispievajú k dobrej nálade a zmysluplnému využitiu voľného času.
Mnohé z týchto aktivít pripravujeme v spolupráci s vedením NÚDCH, Limbová 1, BA.

Projekty

saso-s-kamaratom

Podujatia