“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Galéria

2020

Športovo-pohybové hry 2020

Jesenné tvorivé dielne 2020

Tati, mami, poďte tvoriť s nami! 2020

Ľudové umelecké remeslo – šanca pre všetkých 2020

Výroba Lampášikov 2020

Projekt: Záložka do knihy 2020

Mikuláš 2020

Výroba Lampášikov 2020

Projekt: Záložka do knihy 2020

2019

Projekt- SZU deťom 2019

 Bublinová šou 2019

Divadelné predstavenie 2019

Jarné tvorivé dielne 2019

 Jesenné tvorivé dielne 2019

Šašo Luboš 2019

Vystúpenie žiakov zo ZUŠ z Bánoviec nad Bebravou 2019

Aktivity SZU- Zdravý životný štýl 2019

Šašo Jaro 2019

Mikuláš 2019