“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Podujatia

saso-s-kamaratom

Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave zorganizovala  vo februári 2019 výstavu výtvarných  a písomných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch vestibulu  NÚDCH pri príležitosti 20-teho výročia  Medzinárodného dňa materinského jazyka.  V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít sme si spolu so žiakmi pripomenuli osobnosti, zásluhou ktorých má slovenský jazyk kodifikovanú podobu, význam používania spisovnej slovenčiny ,   rôzne slovenské nárečia a dôležitosť porozumenia čítanému textu.

Jesenné tvorivé dielne

Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila výstavu výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch vestibulu nemocnice NÚDCH  na tému: JESENNÉ TVORENIE.

Týždeň jesenných tvorivých dielní prebiehal pod vedením pedagógov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých oddeleniach od 19.10.  do 23.10. 2020.

Tieto výtvarné aktivity priniesli deťom veľa zábavy a spríjemnili im pobyt v nemocnici. 

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy „Umenie zblízka“ 

UMENIE ZBLÍZKA, ktorý organizuje vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy (GMB)  je program do ktorého sa každoročne zapájajú pedagógovia a žiaci  Základnej školy pri zdravotníckom zariadení v Bratislave. Cieľom projektu je využitie reprodukcií diel i v rámci vyučovania, kde pedagógovia priblížia umenie ako jedinečnú atraktívnu oblasť ľudskej činnosti.

Samoobslužná knižnica na Klinike pre deti a dorast v UNB Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 1,  Bratislava.

Na Klinike pre deti a dorast v UNB Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava, pri príležitosti Dní detskej knihy, pribudla 4.5. 2016 samoobslužná knižnica. Knižnicu vytvorila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s našimi pedagógmi , ktoré nad knižnicou prevzali patronát. Deti, ktoré sú na klinike hospitalizované, si budú môcť kedykoľvek vybrať peknú knihu na čítanie.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave v spolupráci s NÚDCH založila trvalú
výstavu výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch NÚDCH  v Bratislave pod názvom GALÉRIA V NEMOCNICI. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 6. mája 2015.

 • Oslava Medzinárodného dňa detí v NÚDCH a na všetkých elokovaných pracoviskách
 • Mikulášska oslava pre deti v NÚDCH a na všetkých elokovaných pracoviskách
 • Lampiónový sprievod detí
 • Tvorivé dielne 
 • Športovo-pohybové hry v areáli nemocnice
 • Vianočná prezentácia prác hospitalizovaných detí
 • Veľkonočná  prezentácia prác hospitalizovaných detí
 • Galéria v nemocnici – trvalá výstava výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy vo vestibule NÚDCH
 •  Spolupráca  ZUŠ Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou – materiálna podpora aktivít školy, kultúrno-spoločenské predstavenia a tvorivé dielne
 • Spolupráca s dobrovoľníkmi z Klub detskej nádeje – materiálna podpora aktivít školy, hrové popoludnia s tvorivými dielňami
 • Spolupráca s medikmi Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v rámci projektu  SZU DEŤOM –  aktivity a tvorivé dielne na potlačenie syndrómu bieleho plášťa
 • Spolupráca  s Občianskym združením  Umelci so srdcom – kultúrno-spoločenské predstavenia pre hospitalizované deti
 • Výroba lampášikov – Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila výstavu výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch vestibulu nemocnice NÚDCH  na tému: výroba lampášikov. Týždeň výroby lampiónov prebiehal pod vedením pedagógov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých oddeleniach od 23.11.- 27.11.2020. Tieto výtvarné aktivity priniesli deťom veľa zábavy a spríjemnili im pobyt v nemocnici.
 • Veľkonočné tvorivé dielne – Týždeň veľkonočných tvorivých dielní sa pod vedením pedagógov uskutočnil v  rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých  oddeleniach od 22.3. do  6.3.2021 a výtvarné práce hospitalizovaných žiakov  školy boli vystavené v  priestoroch vestibulu NÚDCH od 29.3.2021 do 9.4.2021.
 • Jesenné tvorivé dielne – Týždeň jesenných tvorivých dielní prebiehal pod vedením pedagógov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých oddeleniach od 11.10. do 15.10. 2021. Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila výstavu výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch vestibulu nemocnice NÚDCH s názvom UŽ JE TU JESEŇ. Návštevníci výstavy ocenili tvorivosť a pestrosť námetov výtvarných diel našich žiakov.
 • Výroba lampášikov – Týždeň výroby lampášikov prebiehal pod vedením pedagógov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých oddeleniach od 15.11.- 19.11.2021. Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila výstavu výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch nemocnice NÚDCH s názvom LAMPÁŠIKY.
 • Návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera – Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša navštívil premiér Eduard Heger našu školu a potešil hospitalizované deti krásnymi hračkami a darčekmi. Ocenil tvorivú prácu pedagógov a žiakov a v priestoroch našej školy si prezrel výstavu Tvorme ako Martin Benka a zároveň aj prezentáciu výtvarných prác hospitalizovaných detí, ktoré vytvárali v rámci projektu Ľudové umelecké remeslo –šanca pre všetkých 2021.
 • Veľkonočné tvorivé dielne
  Týždeň veľkonočných tvorivých dielní prebiehal pod vedením pedagógov v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých oddeleniach od 14.3. do 18.3. 2022. Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila výstavu výtvarných prác hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch vestibulu nemocnice NÚDCH s názvom Veľkonočné tvorivé dielne. Návštevníci výstavy ocenili tvorivosť a pestrosť námetov výtvarných diel našich žiakov.
 • Tvorivé dielne- RECYKLÁCIA
  Týždeň tvorivých dielní prebiehal pod vedením pedagógov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí na všetkých oddeleniach od 2.5. do 6.5. 2022. Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila výstavu výtvarných prác
  hospitalizovaných žiakov školy v priestoroch vestibulu nemocnice NÚDCH s názvom „RECYKLUJEM SOM“.
 • UČITEĽ SLOVENSKA 2021 -CEEV Živica a Komenského inštitút vytvorili projekt na národnej úrovni – Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré spája inšpiratívnych pedagógov a vyzdvihuje status učiteľa v spoločnosti. Naša kolegyňa Mgr. Mária Niková sa umiestnila medzi finalistami Top 10 ročníka 2021. K oceneniu jej srdečne blahoželáme.
 • Jesenné tvorivé dielne 2022 – Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Bratislave pripravila v priestoroch jedálne NÚDCH dňa  26.10. 2022 jesenné tvorivé dielne pre hospitalizovaných žiakov školy v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí. Výtvarné aktivity priniesli žiakom veľa zábavy, spríjemnili im pobyt v nemocnici NÚDCH a deti si odniesli okrem skvelých zážitkov aj krásnych  ježkov, sovičky a závesné ozdoby z prírodných materiálov.

Prezentácie a fotodokumentáciu k jednotlivým akciám a projektom školy nájdete v Galérii.