“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Kontakt

PROFIL ŠKOLY

Názov:               Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Adresa:                       Limbová 1, 833 40 Bratislava

Zriaďovateľ:              Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

Právna forma:           od 1. Januára 1997 samostatná rozpočtová organizácia

Vedenie školy:

riaditeľka ZŠ:                                                    PaedDr. Štefánia Kmeťková

mobil:                                                                0903 781 950

štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy:    Mgr. Mária Šimnová

zástupkyňa riaditeľky školy:                         Mgr. Silvia Sehnalová
e-mail:                                                               zsdfnsp@gmail.com

telefón:

pevná linka: +421 2 59 371 105  (tel. riaditeľňa)

mobil:            +421 2903 781 950

pevná linka: +421 2 59 371 313  (tel. sekretariát školy)

mobil:            +421 2911 378 088

IČO: 31769152

DIČ: 2020905788

Darovací účet: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 9497 

Kontaktujte nás

    Všetky polia označené * sú povinné